verkoopsvoorwaarden


Hisound   Aquanav     Deketelaere Rik

 

Verkoopsvoorwaarden

 

Verkoopsvoorwaarden voor download 

 

samenvatting: 

                              Verkoopsvoorwaarden : Conditions of sale :

- Onze facturen zijn kontant betaalbaar te Zeebrugge.

- Betaling van zelfs gedeeltelijke facturen geldt als definitieve aanvaarding en goedkeuring. Evenzo geldt de afwezigheid van geldig protest. Klachten wegens zichtbare gebreken of omtrent de factuur moeten binnen de 8 dagen na de factuurdatum ons bij aangetekend schrijven overgemaakt worden. Klachten wegens verborgen gebreken, binnen 8 dagen na ontdekking.

- Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd van 2% per maand.
- Bij levering van goederen geldt altijd kontante betaling .

- In geval van wanbetaling van de factuur 30 dagen na de vervaldag , zonder ernstige reden en zonder dat er ingebrekestelling nodig is, zal het bedrag van de facturen automatisch met 15% verhoogd worden, met een minimum van 125 EUR en maximum van 7500 EUR, ten titel van forfaitaire schadevergoeding zonder dat dit bedrag de toepassing van art. 1244 Burgerlijk Wetboek belet.

- Alle briefwisseling en inningskosten, ook die van de niet geaccepteerde wissels zijn ten laste van de koper.

- Aanvaarden van wissels geldt niet als betaling en alle bedingen blijven van kracht. Bij niet betaling van wissel op de vervaldag wordt de ganse som opnieuw eisbaar.

- In geval van betwisting is enkel de Vrederechtbank van Brugge, De Rechtbank van 1e aanleg te Brugge of de Rechtbank van koophandel te Brugge (Oostende ) bevoegd.

- Eigendomsrecht : De verkochte goederen blijven ten allen tijde eigendom van de verkoper tot alle openstaande saldo's vereffend zijn ; tot alle betalingen ( hoofdsom , event. bijkomende kosten, interesten , en belastingen ) zijn ontvangen.
- in het geval van computers en aangelanden (navigatietoestellen , communicatietoestellen, geldt GEEN garantie op software / firmware , andere garantie gevolge normaal gebruik worden bepsproken met de fabrikant / invoerder. De koper staat in voor het up to date houden van firmware van de gekochte toestellen en dient hiervoor zelf de nodige stappen te ondernemen .
- In geval van betwisting primeert zonder verhaal de Nederlandse taal.
- In case of discussions only the Dutch language is accepted. 
- Wanneer er met materiaal eigendom van de opdrachtgever wordt gewerkt, blijft deze ten allentijde in binnen en in buitenland, verantwoordelijk voor het materiaal, en voor het vervoer; in de staat waarin het zich bevindt (AS-IS) .
- Versturen van goederen : Franco vanaf 400€ excl btw onder 400€ volgens gangbare tarieven UPS 
    ( buitenland ) BPOST (binnenland ) 


Internationale bankgegevens : 
Int. Payment info :
Betaling bij 
– Paiement chez – Payment with - Zahlung bei : 

BELFIUS BANK KNOKKE BIC / Swift: GKCCBEBB Rekening

– Compte – Account – Konto : IBAN BE80 0682 1597 5577

VAT nr btw nr /. n o TVA BE0761.171.272 

RPR / O N nr : 0761171272 KVK 93599

 

Deketelaere Rik - Vissersstraat 39 - B 8380 Zeebrugge - Belgium - rik@hisound.be
Tel +32(0)50 544200 - Fax +32(0)50 546272 - GSM +32(0)475 232050 - BTW BE0761 171 272
Design by Studio Sylvia
http://www.geocaching.com/ http://www.hisound.be/gps/ http://www.kitelinks.be/ http://www.hisound.be/sp/meteo_in_frame.htm Home Hisound electronics